2 november 2009

Rom, där det händer.

Nu börjar jag en ny liten session här på bloggen, som jag kallar Rom, där det händer.
Det var för 6-7 år sedan som en gammal man utmanade mig och några till på ett möte att man skulle lära sig hela romarbrevets åttonde kapitel utantill. För det skulle man belönas med en festmåltid och det var antagligen nog för mig, för en månad senare så kunde jag de 38 verserna ordagrant. Det var bland det bästa jag har gjort i min bibelläsning. Det har fått betyda att jag har haft Guds ord färskt i minnet under lång tid och när jag själv inte orkat be eller snacka med Gud så har jag ofta bara "rabblat" en del från romarbrevet 8 och känt att Gud har gjort saker även genom det.

Inledningen i detta fantastiska kapitel lyder så här: "Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Ty den andliga lagen som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag."

I den första versen lyckas Paulus att sammanfatta vad egentligen hela det nya testamentet handlar om. Det finns en ny andlig lag som gäller för livet i Kristus Jesus. Denna andliga lag som han skriver om handlar om nåd och åter nåd. Jesus, som själv var Gud, och helt fri från synd och onda gärningar älskade oss människor så mycket att han valde att stiga ner på jorden, vandra en hemsk väg fram till korset för att där dö för våra synder. Tre dagar efter denna otäcka händelse, uppstår Jesus på nytt och hela "matchen" vänds i ett tvärkast och Jesus står som tydlig segrare över döden och synden. Denna seger får vi människor del av och är vår nya andliga lag. Detta är möjligt genom nåd, alltså genom att Gud vill det och inte pga att vi förtjänar det!

I den första versen står det också om en fällande dom som skulle komma. "Nu blir det alltså ingen fällande dom..." - Det blir alltså ingen fällande dom!.. för dem som tillhör Kristus Jesus.

Jag tror att framtiden ser ut på det viset att Jesus kommer någon gång komma tillbaka, med rättighet att döma världen och alla människor, det är hela bibeln väldigt tydlig med. Om man då har en tro på Jesus och vill leva efter honom, så är detta inget att oroa sig för. Den domen gäller inte för dig, det lovar bibeln. Men kanske har vi vänner, släktingar, syskon, skolkompisar som inte har en aning om denna hur egentligen framtiden ser ut och vilka valmöjligheter som faktiskt finns. Finns det någon som du tänker på som bara måste få reda på hur läget ligger till? Jag har en hel del. Kanske är det dags att berätta lite mer om det för dem?