6 november 2009

Rom, där det händer, II

Romarbrevet 8:3 "Det som lagen inte kunde göra, eftersom den kom till korta inför vår köttsliga natur, det gjorde Gud. Då han lät sin ende son bli lik en syndfull människa och sände honom som försoningsoffer för våra synder, dömde han synden i människan."

Lagen menas med de tio budorden. Det var de som det judiska folket försökte med hela sina liv att följa, för att leva rättfärdigt inför Gud. Ni har säkert läst budorden nån gång, annars kan ni fräscha upp dem här. Det är jättebra bud och värda att försöka följa, men det står här att de kom till korta inför vår köttsliga natur. Det innebär att på grund av att vi är människor, så kan vi aldrig leva upp till budens norm. Vi kan aldrig leva så pass rätt genom handlingar så vi kan kalla oss rättfärdiga. Egentligen är det precis det som buden visar för oss, att vi inte kan bli rättfärdiga av oss själva, att vi alla syndar (bryter mot buden) och att vi alla behöver förlåtelse för det!

Så lagen kunde inte göra oss rättfärdiga skriver Paulus, men Gud kan. Han lät sin egen son, Jesus, bli som en syndfull människa och sände honom som ett offer för vår synd.
All synd måste bestraffas! Men Gud har gjort det så att han själv tog det straffet för min och din skull när han dog på korset, och istället erbjuder han oss ett liv i frihet och som rättfärdiga inför Gud, bara genom att tro på Jesus. Vilken enorm räkmacka Gud har berett för oss !!

Jag tackar mer än gärna JA till den inbjudan om och om igen! Du med?

vers 4: "Därmed kunde lagens krav på rättfärdighet uppfyllas hos oss som lever efter vår ande och inte efter vår köttsliga natur."

"Nu är det slut på veckan, det är dags för fredagsmyyyyyyyys!"