20 november 2009

Rom, där det händer, III

8:4 "Därmed kunde lagens krav på rättfärdighet uppfyllas hos oss som lever efter våra ande och inte efter vår köttsliga natur. ty de som lever efter köttet har dess sinnelag, men de som lever efter anden är andligt sinnade."

Köttet och Anden - Anden och köttet... Det är mycket det språket genom hela Romarbrevet. Kan vara bra att ha lite koll på vad Paulus menar med det han skriver.

Anden - Som kristen har man fått ingå ett nytt förbund med Gud genom Jesus, ett andligt förbund. Man får ta emot Guds helige ande och får från och med den stunden leva livet tillsammans med och genom honom. Anden vill vägleda oss, trösta oss, uppmuntra oss och "livgiva" oss. Som kristen lever man ett andligt liv, i det andliga förbund som Jesus instiftade. Det är tyngre än alla andra blodsförbund eller vattenförbund som någonsin har instiftats. Anden blir som vårt utökade samvete. Han leder oss i våra beslut och i alla tankegångar, alltid för vårt eget bästa! - Så alltså kan man vara andligt sinnad som rom, snackar om...

Köttet - Är allt i oss som inte är helig ande. Det kommer alltid pågå en kamp i oss människor eftersom vi kan aldrig bli 100% andliga här på jorden, köttet kommer alltid att dra oss åt "andra hållet", åt ett annat beslut än det som kanske är bäst för oss. Allt vad vi kan kalla frestelser och när man tänker dumma tankar kan vi kalla köttet. Det är det onda i mig som ökar upp mitt ego och får mig att sätta mig själv i fokus hela tiden och att tänka "jag är viktigast."

Jag kanske inte lyckas fullt ut att förklara vad denna kampen innebär, men detta är i alla fall en lite den av vad det handlar om och Jag och Du har möjlighet att "välja sida". Ber vi till Gud om mer av hans ande i oss, så kommer det ske och vi kommer att handla mer efter Guds vilja. Men låter vi istället bli det och bara lever av os själva tror jag att "köttet" kommer styra oss i våra handlingar och tankegångar. Det pågår en kamp och Vi är ämnade att kämpa på/för den goda sidan!

Amen / ps.