22 augusti 2014

Gender Equality Seminarium


Under veckan i Voi har vi alla hållit i olika seminarier som vi förberedde under andra veckan i Moshi. Jag bildade grupp tillsammans med Emanuel, Elin, Selam, Stine, Loice och Njale och hade ett seminarium om Gender Equality. Vi hade lagt upp det så att vi pratade om ämnet utifrån de mänskliga rättigheterna och sedan körde vi lekar och diskussioner inom ämnet. Det var väldigt intressant att se att de största skillnaderna i åsikter inte var mellan skandinaver och kenyaner (som jag hade trott innan) utan mellan individer. Vi märkte i diskussionerna att trots att vi har mycket skillnader i våra olika länder så är ofta grunden till de orättvisor som finns detsamma.

Som exempel från Skandinavien berättade vi att kvinnor fortfarande tjänar mindre än män, och att många tjejer är rädda för att gå hem ensamma om kvällarna. Exempel på ojämlikhet som Kenyanerna berättade var att tjejer hade mindre frihet från familjen, hade svårare att få fickpengar, fick fler frågor om de varit ute, mindre aktiviteter (då pratade vi särskilt om tillgången till tjejfotbollslag). Andra diskussioner vi hade var vad som händer när en tjej som fortfarande går i skolan blir gravid, hur hon ses på och om hon fortsätter studierna. Alla var överens om att tjejen fick göra som hon ville, men något jag lade märke till under diskussionen var att ingen nämnde fadern till barnet. När jag frågade om detta så sa många att om fadern inte vill veta av barnet kan han bara förneka att det är hans och så är det inte så mycket mer med det. Men vi pratade då också om hur den bilden av tjejen som mamma och som någon som tar hand om hushållet är gammalmodig och att mannen är kapabel till att göra precis samma saker.

Vi var också alla överens om att vi ville ha det jämlikt, även om vi visste att så inte är fallet idag. Vi pratade om hur kulturer och gamla traditioner har satt djupa spår och (o)vanor i oss som är svåra att bryta. Vi som ledare inom KRIK och CHRISC har också därför ett ansvar att själva agera utifrån ett jämlikt perspektiv och behandla alla lika. Vi avslutade med att säga att även om beslut på högre nivåer måste tas för att förbättra vissa situationer, är det viktigt att vi alla ser till oss själva och berättar och visar med vårt beteende hur vi vill att världen ska se ut.

Något som gladde mig mycket var hur otroligt häftiga och starka de Kenyanska kvinnor som var med var. Trots att vi lever våra liv på så olika ställen och på olika sätt hade vi så många gemensamma tankar och känslor. Vi hade drömmar om en helt jämlik värld där alla oavsett kön har samma chanser och rättigheter (både i teori och praktik) till att göra och bli vad de vill.

I början och i slutet av seminariet läste vi ut Galaterbrevet 3:28: Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.

/Stina