19 februari 2010

Markus i Kenya, del 4!

Hej KRIK sverige!


Tiden rullar ivag och nu har jag ca 1 monad kvar har i Kenya. Jag kommmer presis fron en stokig traning, mycket prat och skaffs och lite focus. Men en otroligt intressant och givande discutionsgrupp.


Idag pratade vi om att ha mol i livet. Hur ska man kunna uppno nogot om man inte vet vad man vill uppno? Nar man val har ett mol i livet, vad ska man gora for att uppno det? Nar jag sa att ett forsta steg ar att ta avstond fron allt som bryter ner och det som hindrar dig att uppno det du vill gora blev det en livlig discution.


Inte for att de inte holl med utan for att de flera av dem kande en hopploshet. En av killarna hojde rosten och sa:

-hur ska jag kunna tacka nej till marijuana om jag inte atit po en hel da och jag vet att nogra bloss ger mig ett behagligt tillstond?

Att frestelsen ar stor ar inte svort att forsta. Men nar killarna valjer att ta nogra bloss valjer de ockso att ta ett steg fron deras drom, ett steg fron deras mol.


Efter discutionsgruppen gick vi och ot lunch tillsammans, en harlig avsluting po en intressant dag.


Ha de !


Markus