26 januari 2010

Markus i Kenya, del 2!

Da var det dags att skriva igen, utan dig tomas so moste jag :)
annars blir det inte gjort.
Fanaka projektet ar inriktakt po att jobba med gatukillar och vi gor det bla med fotboll och diskutionsgrupper. Men det som jag tycker ar mest spannade ar hur projektet ar uppbyggt. Detta ar Killarnas projekt!
Inte longt ifron dar killarna bor finns fanakas office, dar finns bla 5 datorer.
Vem har nyckeln? En av Fanaka-ungdomarna.

Ganska spannade eller hur!?

Men inte kan vall gatukillar ta hand om ett office med tv, bocker mm. Jo det kan dem! En av killarna har tagit korkort, nu ar det en vann till fanaka som hyr ut sin bil till honom. Han jobbar alltso som taxi chafor om dagarna.
Dessa ungdommar raknas av samhallet som misslyckade. Men po fanaka for dom ansvar och nar de for ansvar vaxer de.

Och nar de vaxer kan de borja drömma igen!


I fredags pratade vi om att ha drommar. Att ha drommar och visoner ar viktigt for alla manniskor. Men jag tror det ar annu viktigare for dessa killar att ha en drommar om de ska kunna bryta med livet pa gatan.Vi delade vora drommar med varandra. Det ar spessielt att prata om drommar och framtid nar flera av dem inte har tak overhuvet.

En drom ar en klar mental bild om vad som kan ske, fylld med overtygelse om att det kommer ske. Det innebar alltso att en drom ar nogot man bara tanker utan nogot man lever.

"Lev din drom idag, so blir det din framtid".