9 december 2009

rom, där det händer, IV

Vi läser nu från den 12:e versen i kapitel 8, romarbrevet.

"Vi har alltså skyldigheter bröder, men inte mot köttet, inte att leva efter vår köttsliga natur. Om vi lever på det sättet kommer vi att dö, men om vi med andens hjälp dödar kroppens gärningar skall ni leva. Alla som leds av ande från Gud är Guds söner."

Om vi lever på det köttsliga sättet kommer vi att dö skriver Paulus. Men om vi med ande dödar kroppens gärningar ska vi leva. Man kan nog inte göra det mycket tydligare i saken att det pågår en kamp eller ett krig i varje människa. Det är det här köttet i oss, som vill allt det som är emot Guds vilja som kämpar mot den ande och den livslåga som Gud har planterat i oss och vill påverka oss genom. Skulle vi titta på de "sju dödssynderna" så handlar många av dom om saker som just köttet är expert på. Alla dessa saker kan "kämpas" bort genom bön och i att umgås med Guds ande mer än man umgås med de köttsliga sakerna.

En bra bild kan vara att man väljer vilket av köttet och anden man matar mest i sitt liv. Den som får mest mat och näring växer också och blir störst och starkast. Så när vi ber, läser bibeln, lovsjunger och bara umgås med Gud blir även det köttsliga i oss mindre och mister sin kraft. Då dödar man kroppens gärningar.

För att: Alla som leds av ande från Gud är Guds söner!
Låt dig ledas av Guds ande dagligen. Vet du inte om du har Guds ande eller är osäker, börja då be om det: Gud, ge mig din helige ande och led mig med den. Amen

P.S