8 april 2013

Med annorlunda ställningstaganden.


Vi skrattade lite när vi såg vårt sängbord på hotellrummet en bortamatch!
Har du haft, eller har svårt att få ihop det kristna livet med idrottandet? Eller kanske sliter med utmaningen att stå upp för tron och att du lever i relation med Gud i ett sammanhang där du står ganska själv med övertygelser och värderingar? 
Du är inte ensam!

För mig har det faktiskt inte varit ett så stort problem när jag idrottat utan har för det mesta mött en väldig respekt för min tro och övertygelse. Vilket jag inte kan vara annat än tacksam inför.
Faktiskt så får jag oftare försvara mina ställningstaganden och val inför människor som är bekännande Kristna t.ex. i frågor som rör alkohol, att vänta med att ligga med varandra till man är gift, homovigslar i kyrkans regi och sådana saker... Bland mina vänner i laget så får jag oftare nyfikna frågor om livet, Jesus och Gud, bön och tungotal och får tid och utrymme att ge min syn på saker och ting utifrån min kristna syn på tillvaron. Kanske för att det är naturligt när man tillbringar så otroligt mycket tid tillsammans att man delar även de områdena i nära relationer?

Antagligen har tryggheten i tron till stor del berott på att jag haft kristna vänner och en församling i ryggen som uppmuntrat och stöttat mitt idrottande. Och jag har heller aldrig behövt välja - vilket gör så ont i mig när jag hör andra som blivit tvingade till - utan snarare fått hjälp med att hitta andra sätt att kunna vara en aktiv del i församlingen samtidigt som jag haft den tid som idrottandet kräver. 

Men visst är det en utmaning till varje nytt sammanhang man kommer att välja att vara öppen med sin tro, och där det kanske även innebär att utmana normer och kulturer som finns i det sammanhanget som inte stämmer överens med hur jag vill behandla människor eller hur jag vill prata... men samtidigt så tror jag att det är ett val man gör.

...min erfarenhet är att det som är smärtsamt till en början i att vara annorlunda i ett senare stadie vänds till förtroende och  respekt. Känns det värt det? Jag tycker det är värt det.

Hör gärna av dig om du sliter med detta.