13 december 2011

Ps 62:8

"Från Gud kommer min hjälp och min ära, Gud är min tillflykt, min starka klippa."
                       

/Therése