24 februari 2014

Måndagsångest och målsättning.


Jag log när jag såg citatet ovan... kanske känner du igen dig inför en ny vecka?

Själv gillar jag måndagar! Ny vecka, nya möjligheter och en hel massa att göra... sån är jag! Jag har snarare fredagsångest ibland... tro det eller ej!

Den här veckan har jag satt upp några små mål för mig själv och en plan för att då dem, så här när inte längre OS är en del av vardagen. 
Tänker ibland på vilken nytta jag har av att vara idrottare, t.ex. när det gäller målsättning, vilket är en förutsättning för att utvecklas. 

Även om jag inte tänker livet riktigt så inrutat, och att de mål och längtor man går med spänner över så många fler områden och därför också blir mer långsiktiga, så är det väldigt bra när man ibland behöver få ordning på vanor och ovanor.

Målsättning

Det finns olika typer va målsättning, och inom idrottspsykologi, och kanske annan psykologi för den delen också så pratar man om att alla de här målen är viktiga, men i olika faser:  
Resultatmål: vilka kan vara väldigt motiverande i vissa lägen men som också kan skapa onödig press eftersom de ofta utelämnar omständigheter som man själv inte kan styra över...  
Prestationsmål: typ av mål som bara jag själv påverkar... 
Processmål: som kanske är den viktigaste typen av mål som ger en bredare bild och förklaring till de andra målen.
Fördelen med process- och prestationsmålen är att man lättare kan göra justeringar efter hand än vad du kan med ett resultatmål. Ett tips är att sätt fokus på prestationsmål och processmål så kommer resultatmålen på köpet!
Man brukar även prata om att mål ska vara SMARTA
S - Specifikt: målet ska vara tydligt och väldefinierat 
M - Mätbart: målet ska kunna mätas 
A - Accepterat av dig och din omgivning. Förankra det hos andra för att få hjälp att inte sätta för höga eller för låga mål för den delen också... 
R - Realistiskt: målet ska vara uppnåeligt, men inte utan ansträngning 
T - Tidsbestämt, ett mål måste alltid ha en deadline vilket skapar fokus.
Detta gör en utvärdering så mycket lättare så jag faktiskt vet om jag når de uppsatta målen så jag kan fira framgångar.

Så, på mornarna har jag tänkt titta på de mål jag satt upp för dagen. Lägga de i Guds hand och be om hans support för att nå dem, och innan jag lägger mig på kvällen utvärdera tillsammans med Gud hur det gått för mig under dagen med mina uppsatta mål. Då jag också har möjlighet att ta med utmaningar och erfarenheter till nästa dag. Och att göra det med Gud känns viktigt då det lätt korrigerar motivet och vilka mål som är bra och vilka som är mindre bra. Jag känner mig redan supermotiverad över den här veckan!